Teamfoto Weidevogels

Er wordt z.s.m. een nieuwe teamfoto geplaatst.
 

De verschillende teamleden 2019-2020

Hieronder worden de verschillende teamleden verder aan u voorgesteld. U kunt bijvoorbeeld lezen wie er wanneer voor welke groep staat.
 
De directie
De directie van Weidevogels bestaat uit Carin Spaan (links) en Margriet Reynders. Carin werkt maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend. Margriet werkt maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Intern begeleidster
Wendy de Wit (links) en Karin van Hoesel (Rechts) zijn bij Weidevogels verantwoordelijk voor de interne begeleiding van leerlingen. 
Wendy werkt woensdag, donderdag en vrijdag.
Karin werkt dinsdag, donderdag en vrijdag.


Remedial teacher

Yolande Verbeek is onze remedial teacher. Zij begeleidt kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften.
 

Ondersteuning leerlingen
Diana Polman, Yvonne van de Wateringen, Wesley Fokke en Monique Balm ondersteunen de groepen 3 t/m 8.
ICT-coördinatoren
Theun Koster, Djoeke van Assenbergh, Sanne Albrecht en Monique Balm zijn ICT coördinatoren.
 

Onderbouw


Groep 1/2 Grutto
Alicia Monnik (links) en Nicole Jacques zijn de groepsleerkrachten van de Grutto,groep 1/2. Nicole werkt op maandag, dinsdagen en woensdag om de week en Alicia op woensdag om de week, donderdag en vrijdag. 

Groep 1/2 Tureluur
Ellen van Ginkel (rechts) en Djoeke van Assenbergh zijn de
groepsleerkrachten van de Tureluur, groep 1/2.
Ellen start de week op maandag, dinsdag en werkt woensdag om de week. Djoeke werkt woensdag om de week, donderdag en vrijdag.


Groep 1/2 Kwikstaart
Marjolein Steltenpool is de groepsleerkracht van de Kwikstaart. Marjolein werkt fulltime.  


Groep 1/2 Torenvalk
Sanne Albrecht is de groepsleerkracht van de Torenvalk. Zij werkt fulltime.

Groep 1/2 Leeuwerik
Celina van der Weide is de groepsleerkracht van de Leeuwerik. Zij werkt fulltime. 


 

Groepen 3/4

Groep 3/4 Graspieper
Linda Verkade en Linda Jansen zijn de groepsleerkrachten van de Graspieper, groep 3/4. Linda Verkade staat op maandag, dinsdag en woensdag om de week voor de groep. Linda Jansen staat op woensdag om de week, donderdag en vrijdag voor de groep.Groep 3/4 Wulp
Irene van Holland en Samantha Wolters zijn de leerkrachten van de Wulp groep 3/4. Irene staat op maandag en dinsdag voor de klas, Samantha op de woensdag, donderdag en vrijdag. 


Groep 3/4 Scholekster
Ali Koperdraat (links) en Kim Segers zijn de groepsleerkrachten van de Scholekster, groep 3/4. Ali werkt op maandag en dinsdag. Woensdag, donderdag en vrijdag staat Kim voor de klas.

Groep 3/4 Kluut
Marja Neimeijer is de leerkracht van de groep Kluut, 3/4. Zij werkt de hele week.


Groep 3/4 Meerkoet
Louise Becker en Sasja Beunder zijn de leerkrachten van de meerkoet. Louise werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de week. Sasja werkt woensdag om de week, donderdag en vrijdag. 
 

Groepen 5/6

Groep 5/6 Lepelaar
Celina van Zal is groepsleerkracht van de Lepelaar, groep 5/6. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag staat Nienke de Boer voor de klas.
Groep 5/6 Blauwe Reiger
Lis van der Wal en Djoeke van Assenbergh zijn de groepsleerkrachten van de Blauwe Reiger, groep 5/6. Lis staat met uitzondering van de dinsdag, de hele week voor de groep. Op de dinsdag staat Djoeke van Assenbergh voor de groep.


Groepen 5/6 Goudplevier
Vivian Prins staat voor de Goudplevier, groep 5/6. Vivian werkt op de vrijdag na de hele week. Op de vrijdag staat Monique Balm voor de klas. 
Groepen 5/6 Kievit
Elles Jansen staat voor De Kievit groep 5/6. Zij werkt fulltime.
 

Groepen 7/8

Groep 7/8 Kiekendief
Nicole Panday en Syreeta Bouman zijn de groepsleerkrachten van de Kiekendief groep 6-7. Nicole staat op maandag, donderdag en vrijdag voor de klas, Syreeta op de dinsdag en woensdag. 

 


 

Groep 7/8 Kuifeend 
Richard Vos is groepsleerkracht van de Kuifeend groep 7-8 
Hij werkt dinsdag t/m vrijdag. Op maandag staat Joyce IJsselstijn voor de groep. 

Groep 7/8 Watersnip
Theun Koster is groepsleerkracht van de Watersnip, groep 7/8.
Hij staat op maandag, donderdag en vrijdag voor de klas. Op dinsdag en woensdag staat Joyce IJsselstijn voor de klas. 


Groep 7/8 Waterhoen
Christine Nijman is groepsleerkracht van de Waterhoen groep 7/8.
Christine werkt full-time.

 

Administratie
Ingrid van der Linde en Judith de Groot zijn onze administratrice. Ingrid is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Judith werkt op maandag, woensdag en donderdag. 


Gymnastiek
Maaike Dalmaijer is onze vakleerkracht gymnastiek. Zij geeft de groepen 3 t/m 8  gymles. Bij sommige groepen twee keer in de week, bij andere groepen geeft de leerkracht ook één les per week.


Schoolassistente
Willeke van den Hoven is onze schoolassistente. Willeke doet ondersteunende taken voor directie en leerkrachten. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Vrijwilligers
Onze school heeft op dit moment één vrijwilliger. Vrijwilligers werken op vaste tijden op onze school en ondersteunen de directie en/of  leerkrachten.

Jessica Korstanje werkt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Conciërge

Ben Assendelft is onze conciërge. Ben werkt op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag. 
TMO (tussen-de-middag opvang)
Tijdens de TMO werken er vele vrijwilligers als groepsleidster. De TMO wordt aangestuurd door Anja Helsloot. 

 

Teamfoto TMO

Hier wordt z.s.m. een nieuwe foto geplaatst.