Tussen de middag opvang (TMO)

Tussen de middag, van 12.00 tot 13.15 uur, kunnen de kinderen indien nodig gebruik maken van de TMO. De kinderen worden opgevangen door gediplomeerde leidsters, aangevuld met hulpouders. Voor eten en drinken moet u zelf zorgen. De kinderen mogen geen snoep of koek meenemen tijdens de TMO.
De kinderen hebben na het eten de keuze om binnen of buiten te willen spelen. Dit wordt door de kinderen erg gewaardeerd.
 
U kunt een strippenkaart kopen via internetbankieren.
Het bankrekeningnummer is: NL58RABO0172072840, t.n.v. Stichting TMO Brede School De Weide.
O.v.v. naam en de groep van uw kind(eren).
 
Er zijn 3 soorten strippenkaarten. Te weten;
 
  • 10 keer strippenkaart         € 15,00             De kaart staat op naam van uw kind.
  • 20 keer strippenkaart         € 30,00             De kaart staat op naam van uw kind.
  • 40 keer strippenkaart         € 60,00             Dit is een gezinsstrippenkaart.
 
Bij elke groep hangt een lijst waarop u aan kunt geven of uw kind gebruik moet maken van de TMO. Kinderen die op de lijst staan mogen niet mee naar huis met een vriendje/vriendinnetje, tenzij de ouders hierover bellen of dit mondeling bij ons aangeven. Indien een kind niet verschijnt terwijl hij/zij wel op de overblijflijst staat, zal er door de leerkracht contact met ouders worden opgenomen.
 
Tijdens de TMO zijn er regels en afspraken. Klik hier voor de regels en afspraken. Deze zijn meestal hetzelfde als op school, maar kunnen soms iets afwijken. Net als de leerkrachten, volgen ook de leidsters  scholing over de Vreedzame School. Mochten kinderen zich niet aan de regels en afspraken houden, dan nemen wij contact met u op en volgen er gesprekken. Als de gesprekken niet tot een oplossing leiden, kunnen wij in het uiterste geval overwegen tot (tijdelijke) verwijdering van een kind bij de TMO.