Schoolgids

Uw kind zit op openbare basisschool Weidevogels of uw kind gaat binnenkort naar de basisschool en u wilt informatie over de school. Deze informatie kunt u vinden in de schoolgids. De schoolgids is verdeeld in twee delen. Het 'jaarlijks deel' en de 'schoolgids'.
 
In het 'jaarlijkse deel' plaatsen wij voornamelijk praktische informatie zoals o.a. de schooltijden, vakanties en extra vrije dagen, teamsamenstelling, samenstelling MR en OR, prijzen en afspraken TMO, prijzen ouderbijdrage. Zoals de naam al zegt, wordt dit deel van de schoolgids jaarlijks aangepast. Klik hier voor het jaarlijkse deel. Het jaarlijks deel wordt binnenkort op de website geplaatst. Ouders die zijn aangemeld bij het ouderportaal kunnen hierop het jaarlijks deel vinden in de vogelpraat van 22 augustus 2019.
 
In de schoolgids vertellen wij u hoe wij werken, waarom wij zo werken en hoe de school er organisatorisch uit ziet. Ook andere zaken die binnen onze school of binnen het openbaar onderwijs in Purmerend zijn afgesproken of geregeld vindt u terug in de schoolgids.De schoolgids geldt voor meerdere jaren en wordt geschreven door de directie. Klik hier voor de schoolgids. N.B. de schoolgids wordt in schooljaar 2018-2019 vervangen, dus niet alles uit deze gids komt overeen met de huidige praktijk.
 
Het jaarlijks deel en de schoolgids worden besproken in het team en de Medezeggenschapsraad. Als de Medezeggenschapsraad akkoord is, wordt de gids ter beoordeling naar het schoolbestuur en de inspectie gezonden.