Jaarverslag

Jaarlijks schrijft de school een jaarverslag voor het bestuur. In dit jaarverslag staan heel veel gegevens over het afgelopen jaar: leerlingaantallen, schoolverlaters, plannen, verzuimgegevens, resultaten, etc.
N.a.v. dit verslag maken wij een jaarverslag voor de ouders. Klik hier voor het laatste jaarverslag.