Welkom in de Kwikstaart!

Schooljaar 2019-2020

In de Kwikstaart staat juf Marjolein fulltime voor de klas. De Kwikstaart start het schooljaar met 23 kinderen. In de loop van het jaar zullen we een aantal nieuwe leerlingen in de groep verwelkomen.  
 
Voorop staat dat de kinderen met plezier naar school gaan en ook blij de school weer verlaten. Een fijne, gezellige maar rustige sfeer in de klas zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn. De lessen van de Vreedzame School (sociaal-emotionele vorming) sluiten hier mooi bij aan. Aap & Tijger zijn de handpoppen die horen bij deze methode. Uw kind zal deze figuren waarschijnlijk wel benoemen wanneer u naar de lessen vraagt.  De kinderen leren spelenderwijs om verantwoordelijk te worden/zijn. Zo krijgen zij een taakje bij het opruimen en worden de kinderen daarom, zowel individueel als samen, verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Daarnaast leren de kinderen samenspelen en -werken. We leren de kinderen om afspraken te maken over hun spel of werk. De oudste kleuters hebben een weektaak, en zijn hier (uiteraard met hulp van juf) verantwoordelijk voor. 
 
Veel ouders zijn nieuwsgierig naar hetgeen hun kind doet in de kleuterklas. Daarom volgt hier een korte beschrijving.  
  
Een dag in de kwikstaart heeft een vaste structuur. Dagelijks beginnen wij met het doornemen van de planning van de dag. Wanneer gaan we spelen en werken? Hebben we vandaag gymles of gaan we naar buiten? De kinderen hechten hier veel waarde aan. We oefenen hiermee tevens het tijdsbesef, maar zijn ook met tijdsbesef bezig door het te hebben over bijvoorbeeld de dagen van de week, de seizoenen of de maanden van het jaar.  Na een kringactiviteit vervolgen we de dag met spelen/werken, eten en drinken, gym of buitenspelen, en daarna volgt (behalve op woensdag) de overblijf. Kinderen eten een broodje op school of gaan naar huis. 's Middags beginnen we met een kringactiviteit (zoals verkeer, muziek of een les Vreedzame School), waarna er buiten gespeeld wordt en de kinderen nog een werkje uit de kast kiezen.    
 
Wij werken op school met projecten. Bij een project hoort een startactiviteit. Die varieert per project. Soms is de startactiviteit bijvoorbeeld een schoolbreed filmpje, een andere opening is bijvoorbeeld een voorstelling in de eigen bouw. We activeren de voorkennis van de kinderen (o.a. door het maken van een mindmap, denk hierbij aan een soort woordspin) en inventariseren met de kinderen wat zij graag zouden willen leren en onderzoeken. Doordat de kinderen zelf veel inbreng hebben, zijn de kinderen meer betrokken en sluiten de activiteiten die wij bedenken goed aan op hun belevingswereld.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Kom gerust een keertje langs. 
We gaan er met z'n allen weer een leuk en leerzaam jaar van maken!  
 
Een hartelijke groet, juf Marjolein