Welkom bij de Wulp!

Schooljaar 2019-2020

In onze groep zitten 26 kinderen, 15 in groep 3 en 11 in groep 4.
Op maandag en dinsdag  geeft juf Irene ons les, op  woensdag, donderdag en vrijdag juf Samantha. Op woensdag staan juf Irene en juf Samantha om de week voor de klas.
Onze dagen zien er zo uit:
's Ochtends beginnen de kinderen van groep 4 met een leesboek en lezen 10 minuten voor zichzelf. Daarna mogen zij aan hun weektaak werken.
Groep 3 begint meteen in de instructiekring voor een lesje Veilig leren lezen.
Als groep 3 zelfstandig aan het werk gaat, komt groep 4 in de instructiekring voor een instructie rekenen. Beide groepen krijgen aparte instructie.
10:00 uur spelen wij met alle groep 3/4 buiten op het grote plein. Als wij binnen komen mogen wij heerlijk eten en drinken en zal juf ons een verhaaltje voorlezen.
 
Na de pauze krijgt groep 3  nog rekenen en groep 4  nog spelling (afwisselend).
De ene dag zullen we daarna nog een lesje vreedzame school doen en de andere dag zullen wij nog aan taal(thema) werken.
In de middag zullen alle kinderen beginnen met lezen of een leescircuit. Alle kinderen zijn dan 20 minuten bezig met lezen in verschillende activiteiten.
Daarna zal groep 3 de schrijfletters leren schrijven in hun schrijfschrift en groep 4 leert aan elkaar schrijven.  Vanaf 14:00 uur is er tijd voor verschillende lessen: Vreedzame School, muziek, verkeer, wereldoriëntatie, Engels, tekenen of handvaardigheid. 

Twee keer in de week hebben wij gym., dit schooljaar op dinsdag middag en donderdag middag. Hiervoor hebben we nodig: een gymtas, een broek, een shirt en goed passende gymschoenen. Om 15:00 is de school uit en gaan we thuis of op de opvang lekker uitrusten. Dat hebben we wel verdiend na al dat harde werken!
 
Thuis werken op de computer:
Zowel voor de kinderen van groep 3 als de kinderen van groep 4 is er de mogelijkheid om thuis op de computer of tablet/Ipad te oefenen met de lesstof.
Voor groep 3 is er de leerlingsoftware van Veilig Leren Lezen, waarmee ze tevens op school werken. U ontvangt hiervoor een activeringslink via de email, waarmee u een account aan kunt maken voor uw kind. Dagelijks een kwartiertje oefenen is voornamelijk heel leuk, maar ook heel goed voor het inprenten van de letters en het leren lezen.
Voor groep 3 én 4 is er ook 'Mijn klas'. Hiermee kunnen de kinderen oefenen met rekenen, spelling, lezen en nog veel meer. Mocht u twijfelen welke onderdelen uw kind op dit moment kan oefenen, vraag het ons dan gerust!

We gaan er een fijn schooljaar van maken!
Hartelijke groet van Samantha, Irene