Welkom in de Graspieper!

Schooljaar 2019-2020

In de Graspieper staan  juf Linda Jansen en juf Linda Verkade voor de groep. Er zitten momenteel 26 kinderen in de klas.  De graspieper in een notendop:
 
Rust STRUCTUUR
gezelligheid
SAMENWERKEN humor OPSTEKERS leren 
UITDAGING  plezier ONTDEKKEN sociaal
 

Een schooldag in de Graspieper

's Morgens beginnen we met 20 minuten lezen. Het leren lezen is in groep 3/4 erg belangrijk en hier besteden wij dan ook heel veel aandacht aan. Na het lezen volgt het werkuur. Een belangrijk onderdeel van het werkuur zijn de instructies. De instructies worden aan de instructietafel gegeven. Bij de instructie wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling. Leerlingen die een korte instructie nodig hebben, hoeven niet bij de hele instructie te zitten en leerlingen die extra instructie nodig hebben, volgen verlengde instructie. Als de kinderen geen instructie volgen, werken ze zelfstandig op hun eigen niveau aan taal en rekenen. Wanneer kinderen klaar zijn met hun werk, hebben we een planbord voor groep 3 waarop de leerlingen kunnen kiezen. Voor groep is er taal- en rekenkast met veel uitdagend ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen uit kunnen kiezen. De kinderen van groep 4 hebben een weektaak, waarop ze precies kunnen zien wat ze per dag moeten doen.  In de klas hebben we een digibord, dat intensief gebruikt wordt bij instructies of andere lesmomenten, zowel door de leerlingen als de leerkracht. Ook hebben we computers in de klas waar de kinderen taal- en rekenopdrachten op doen. Dit gebeurt dagelijks tijdens het zelfstandig werken. De kinderen gaan elke dag een kwartier naar buiten en gaan daarna in de klas eten en drinken. 
 Na de pauze gaan de kinderen verder met werken en vinden er weer instructies plaats. We werken met het GIP-model, wat kort gezegd inhoudt dat kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht en d.m.v. een blokje op de hoek van hun tafel kunnen aangeven of ze hulp nodig hebben. Ook leren ze om ook andere kinderen om hulp te vragen, zonder meteen de leerkracht om hulp te vragen. Samenwerken vinden we op de Weidevogels erg belangrijk en daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden! 
De middag starten we altijd met lesactiviteiten. De rest van de middag kan verschillend worden ingedeeld. Van begrijpend lezen en de vreedzame school tot tekenen, handvaardigheid, drama en muziek of wereldoriëntatie, waarbij we met elkaar thematisch woorden bespreken en aanleren. Wij werken hierbij thematisch en hebben ook een thematafel/ontdekhoek die hierbij aansluit. Wanneer kinderen klaar zijn met hun werk, mogen ze ook altijd in de ontdekhoek. 
Ook hebben de kinderen twee keer in de week, op dinsdag en donderdag, gymnastiek. Ook aan deze vakken wordt veel aandacht besteed. Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Kom gerust een keertje binnen!
We gaan er een fijn schooljaar van maken!

Hartelijke groet, Juf Linda en Juf Linda