Welkom bij de Goudplevier!

Schooljaar 2019-2020

Een nieuw jaar….nieuwe klasgenoten…. Voor sommigen voor het eerst de trap op; voor anderen voor het eerst op een nieuwe school bij een nieuwe juf in een 5/6 groep.
Om te werken aan een vreedzame klas hebben wij met elkaar regels besproken, afspraken gemaakt en taakjes verdeeld. Iedereen binnen de groep is verantwoordelijk voor iets in de klas of op de gang. Dagelijks starten wij, net als alle andere groepen, met 20 minuten lezen. We maken lees-kilometers. Daarna krijgen de kinderen instructie, al dan niet aan de instructietafel met behulp van het digibord.
Wanneer de kinderen aan het werk zijn, loopt de leerkracht rondes door de klas om te checken wie wat extra hulp nodig heeft. In de ochtend werken wij voornamelijk aan rekenen, taal en spelling, maar ook muziek doen wij in de ochtend. 
De middagen bestaan voornamelijk uit het werken aan begrijpend lezen, wereldoriëntatie, topo, verkeer, vreedzame school of samenwerkingsopdrachten. Deze kunnen een onderdeel zijn van de wereldoriëntatie, maar ook van creatieve vakken. We spreken ook een woordje over de grens en wagen ons op het Engelse pad. Hiermee starten we al in groep 5. Heel kenmerkend is het helpen en leren van en aan elkaar. Hier proberen wij heel hard aan te werken. 
Iedere dinsdag en donderdag hebben wij gym.
Op maandag t/m donderdag staat juf Vivian voor de klas en op vrijdag juf  Monique.

Groetjes, Juf Vivian en Juf Monique