Welkom in de Kievit!

Schooljaar 2019-2020

Hallo allemaal,
 
Welkom in onze groep de 'Kievit'. Respect, veiligheid, structuur en sfeer zijn voor ons belangrijk! Daarnaast is er ruimte voor ontwikkeling op eigen niveau en tempo.
Juf Elles staat van maandag t/m vrijdag voor de klas.
In de ochtend werken we aan de weektaak....... rekenen, taal, spelling en woordenschat.
De kinderen krijgen instructie aan de instructietafel. Kinderen die de leerstof begrijpen, mogen na een korte instructie zelfstandig aan het werk. De andere kinderen krijgen m.b.v. het digibord uitleg over de leerstof. Daarna is er verlengde instructie voor kinderen die dat nodig hebben. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht loopt rondes door de klas om de kinderen te stimuleren, te begeleiden en waar nodig extra uitleg te geven. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk, is er verrijkend en uitdagend materiaal. De kinderen werken dagelijks op de computer. In de middag zijn we bezig met vakken als begrijpend lezen, Vreedzame School, knutselen en tekenen.
Twee keer per week, op donderdag en vrijdag, hebben wij gym.
We werken hard en hebben er zin in!

Groetjes van de kinderen en juf Elles