Welkom bij de Kuifeend!

De Kuifeend 2018-2019
 
Dit jaar bestaat de Kuifeend 26 leerlingen. In groep 7 zitten 18 leerlingen en in groep 8 zitten 8 leerlingen.  In de ochtend zijn er 2 momenten dat de kinderen met Snappet werken. Eén uur voor de pauze en vervolgens het laatste uur van de ochtend. Het is van groot belang dat de kinderen zelfbewuster met hun werk leren omgaan. Zij gaan leren dat plannen heel belangrijk is. Met het oog op het Voortgezet Onderwijs is dit van wezenlijk belang. Snappet geeft een snelle feedback en de kinderen zien heel snel of zij hulp nodig hebben of dat zij lekker - op eigen niveau- verder kunnen werken. Kortom het wordt een uitdagend jaar. We hebben er veel vertrouwen in dat de kinderen het snel oppakken en tot een succes zullen maken. In groep 7 zitten 14 kinderen. Groep 8 telt 11 leerlingen. Vorig schooljaar is besloten dat de groepen 7/8 beiden gaan werken met Snappet. De kinderen krijgen een tablet in plaats van boeken. Er wordt op de tablet gewerkt voor de vakken begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), rekenen (Wereld in getallen), spelling en taal. Het is de bedoeling dat naast Snappet de kinderen ook blijven schrijven. Spelling, Wereldoriëntatie en topo worden schriftelijk aangeboden. De dag ziet er met ingang van dit schooljaar dan ook anders uit.
Op maandag staat juf Stefanie voor de groep. Twee keer in de week hebben wij gym.

Groet, meester Richard en juf Stefanie