Welkom bij de Kuifeend!

Schooljaar 2019-2020


Dit schooljaar wordt een vruchtbaar jaar en wederom zijn er meer Kuifeenden in de groep.

De populatie is gegroeid tot 29! We zijn wel ongelijkmatig verdeeld. Zo zitten er maar 10 kinderen in groep 7 en de overige 19 zitten in groep 8, verdeeld in 19 jongens en 10 meisjes. Net zoals afgelopen jaar gaan wij er weer een gezellig en leerzaam schooljaar van maken. Ieder jaar is het voor groep 7 even wennen om naast die grote kinderen van groep 8 te moeten functioneren maar doorgaans is na een aantal weken het ijs wel gebroken en kunnen de kids het goed met elkaar vinden.

Inhoudelijk zal dit schooljaar in het teken staan van zelfredzaamheid, zelfbewustzijn, ontdekkend leren en vooral het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Op weg naar het voorgezet onderwijs is het van belang dat je leert om trots op jezelf te zijn. Jij mag er zijn en je mag vooral jezelf zijn! Dit geldt zowel op het gebied van persoonlijkheid als wel op het gebied van leren/ presteren. Ieder doet het op zijn manier. Wij zijn allen anders.

Ook in dit schooljaar gaan wij met Snappet (rekenen) werken. Hiernaast wordt veel gewerkt met Chromebooks (vraagstukken, wereldoriëntatie, project, ontdekkend leren) en wordt er veel tijd besteed aan spelling, zinsontleding en kennis van de taal. Begrijpend lezen wordt sowieso -vaak onbewust- geleerd bij de chromebookopdrachten maar ook zal gewerkt worden met Nieuwbegrip en alternatieve, actuele leesteksten.
Denk eraan om op dinsdag en vrijdag je gymkleding mee te nemen.

Als laatste wil ik nog vermelden dat voor groep 8 de advisering en schoolkeuze dit jaar centraal staan. Het voorlopig advies zal voortaan in groep 8 plaatsvinden.

Ik wens alle betrokkenen een fijn en leerzaam jaar,

 

Meester Richard