Welkom in de Blauwe Reiger!

Schooljaar 2019-2020

De blauwe reiger bestaat uit een leuke groep jongens en meiden van groep 5 en groep 6.
Als groep hebben wij begin van het jaar belangrijke klassenafspraken met elkaar opgezet. Dit hoort bij de Vreedzame School waar wij wekelijks mee werken (en dagelijks mee bezig zijn). Wij bouwen hiermee aan een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen taak in de klas, waardoor de klas een veilige leeromgeving wordt voor ieder kind. 

Iedere dag starten wij de ochtend en de middag met 20 minuten lezen. Daarna krijgen de leerlingen instructie of zijn zij zelfstandig aan het werk. De instructies vinden per jaargroep of gecombineerd plaats. Dit hangt af van de aangeboden leerstof. De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken rondes door de klas om de leerlingen te stimuleren, te begeleiden en waar nodig extra uitleg te geven. Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun verwerking, is er verrijkend en uitdagend materiaal waarmee zij aan de slag kunnen. 's Ochtends werken wij voornamelijk aan de vakken zoals rekenen, spelling, taal en woordenschat. In de middag is er ruimte voor vakken zoals: Engels, wereldoriëntatie, topografie, begrijpend lezen, verkeer en beeldende vorming. 
De kinderen hebben op donderdag en vrijdag week gym. 
Op dinsdag staat juf Djoeke voor de groep. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag juf Lis. Als u vragen heeft kom dan gerust langs of kom een keertje buiten schooltijd in de klas kijken.

Groetjes,  juf Lis en juf Djoeke