Inspectie

Jaarlijks overlegt de inspectie met het bestuur over de resultaten van de school. Tijdens het schooljaar stuurt de school alle relevante gegevens (schoolgids, schoolplan, resultaten, etc) naar het bestuur en naar de inspectie, zodat zij volledig op de hoogte blijven van de school. Mochten er tijdens het gesprek met het bestuur twijfels zijn, dan bezoekt de inspectie de school. Zo niet, dan krijgt de school een basisarrangement; dit betekent dat de resultaten in orde zijn. De inspectie legt éénmaal in de vier/vijf jaar een bezoek af aan de school.
Onze school is gestart in schooljaar 2007 en door de inspectie bezocht in juni 2011. Recentelijk is de school op 19 september 2017 bezocht en op 24 september 2018. Van het laatste bezoek vindt u hieronder het verslag. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit verslag kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor het inspectieverslag september 2018