In het kort

Obs Weidevogels is gestart op 1 april 2007. De school ligt in de nieuwbouwwijk Weidevenne.
Weidevogels staat voor 'boeiend onderwijs en een topsfeer'.

Een topsfeer betekent dat wij permanent werken aan een goede sfeer op onze school. Wij vinden het heel belangrijk om goed met elkaar om te gaan en samen te werken; dit geldt voor leerlingen onderling, leerkrachten onderling, leerlingen en leerkrachten, maar ook leerkrachten en ouders. We willen dat iedereen zich veilig voelt ongeacht taal of achtergrond. Daarom is gekozen voor de aanpak en de lessen van 'De Vreedzame School'.

De Vreedzame School wil:
- leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
- leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
-de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van wat we met elkaar leren. Dit geldt voor leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere volwassenen in de school die met onze leerlingen te maken hebben,  op elk moment in elke situatie.

Boeiend onderwijs betekent dat wij er vanuit gaan dat, als kinderen geboeid worden, zij beter tot leren komen. Het is onze taak dat wij de kinderen boeien! Wij werken hard met elkaar om het 'boeiend onderwijs' dat wij voor ogen hebben tot stand te brengen. Dat betekent ook dat wij continu in beweging te zijn en continu werken aan verbetering van ons onderwijs; wij zijn een lerende organisatie. Wij leren van en met onze leerlingen, maar ook van elkaar als team en van andere scholen.

Als u vragen heeft of geïnteresseerd bent in onze school, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via de mail directie@obsweidevogels.nl of telefonisch; 0299 414847.

Met vriendelijke groet, leerlingen, team en directie van obs Weidevogels.