Welkom in de Waterhoen!

Schooljaar 2019-2020

Op dit moment hebben wij 28 leerlingen in de klas. Juf Christine staat de hele week voor de klas.
Vorig schooljaar is besloten dat de groepen 7/8 beiden gaan werken met Snappet. De kinderen krijgen een tablet in plaats van boeken. Er wordt op de tablet gewerkt voor de vakken begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), rekenen (Wereld in getallen), spelling en taal. Het is de bedoeling dat naast Snappet de kinderen ook blijven schrijven. Spelling, Wereldoriëntatie en topo worden schriftelijk aangeboden. De dag ziet er met ingang van dit schooljaar dan ook anders uit dan de afgelopen jaren. In de ochtend zijn er 2 momenten dat de kinderen met Snappet werken. Eén uur voor de pauze en vervolgens het laatste uur van de ochtend. Het is van groot belang dat de kinderen zelfbewuster met hun werk leren omgaan. Zij gaan leren dat plannen heel belangrijk is.
Met het oog op het Voortgezet Onderwijs is dit van wezenlijk belang. Snappet geeft een snelle feedback en de kinderen zien heel snel of zij hulp nodig hebben of dat zij lekker - op eigen niveau- verder kunnen werken. Daarbuiten doen wij veel aan drama, muziek en creativiteit. 
Twee keer in de week, op dinsdag en donderdag hebben wij gym

Groetjes van juf Christine.