Laatste schoolweek voor de zomervakantie

01-07-2020
De laatste week van een wel heel bijzonder schooljaar.
Deze laatste week voor de zomervakantie veel leuke activiteiten op Weidevogels.
Zo werden alle groepen op maandag of dinsdag door de Ouderraad getrakteerd op een picknickmand met veel lekkers.
De oudste kleuters glijden deze week spreekwoordelijk uit de kleutergroepen. Op naar groep 3!
Op woensdag volgde de volgende verrassing vanuit de Ouderraad, namelijk de ijscoman van Multi-ijs op het schoolplein. Alle kinderen mochten een ijsje halen. Dat was genieten!De kinderen van groep 8 hebben deze week allemaal hun diploma gekregen. Het werd een aangepast feest in de speelzaal van school. Op woensdag hebben we de kinderen van groep 8 op het schoolplein uitgezwaaid. Met een lach en een traan. Wij wensen onze kanjers veel succes en plezier op het voortgezet onderwijs!Maar natuurlijk eerst vakantie! Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

 

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede communicatie".

"Kinderen, ouders en leerkrachten worden gezien en gehoord."