Home

De Vreedzame School en Boeiend Onderwijs vormen de identiteit van De Weidevogels. Beiden zijn zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de school en zorgen voor een topsfeer! Daar zijn we trots op. Dit is wie we zijn en willen blijven! Wij hopen dat de kinderen die onze school verlaten, hun ervaringen goed kunnen gebruiken in hun vervolgonderwijs en hun toekomst.

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis om tot ontwikkeling te komen!

Verbinden

We zoeken in alles met elkaar de verbinding!

Meesterschap

Boeiend onderwijs stimuleert meesterschap

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."