Onze schooltijden

maandag 08.30-14.00 uur    
dinsdag 08.30-14.00 uur    
woensdag 08.30-14.00 uur    
donderdag 08.30-14.00 uur    
vrijdag 08.30-14.00 uur    

Continurooster
In het najaar van 2020 is een enquête gehouden onder de ouders van de kinderen van onze school. De ouders konden kiezen voor een continurooster of het bestaande rooster met tussen de middag opvang (TMO). 

Het opkomstpercentage was hoog met 89%. Door 68% van de ouders is gekozen voor het continurooster, 31% heeft gekozen voor een rooster met TMO en 1% heeft geen voorkeur aangegeven. Met de MR en het team en de huidige TMO coördinator is de uitslag gedeeld. De intentie was om vanaf volgend schooljaar (augustus 2021) over te gaan op een continurooster. 

Na overleg met ons team en de MR hebben we echter besloten om, gezien de huidige omstandigheden en de toekomstige onzekerheden, direct tot een continurooster over te gaan vanaf 8 februari. De allerbelangrijkste reden hiervoor is dat we door het invoeren van het continurooster het aantal bewegingen door leerlingen en ouders per dag naar school en huis sterk naar beneden brengen.  

Vakanties en studiedagen  

Hieronder ziet u het vakantie- en vrije dagen rooster voor 2021-2022  

  

Van  

Tot en met  

Zomervakantie  

Maandag 18 juli 2022 

Vrijdag 26 augustus 2022 

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 16 september 2022  

  

Herfstvakantie   

Maandag 17 oktober 2022  

Vrijdag 21 oktober 2022 

Vrije dag / studiedag team  

Maandag 14 november 2022 

  

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 23 december 2022 

  

Kerstvakantie  

Maandag 26 december 2022  

Vrijdag 6 januari 2023  

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 24 februari 2023 

  

Voorjaarsvakantie  

Maandag 27 februari 2023 

Vrijdag 3 maart 2023  

Vrije dag / studiedag team  

Maandag 6 maart 2023   

 

Goede vrijdag  

Vrijdag 7 april 2023 

  

2e Paasdag   

Maandag 10 april 2023 

  

Meivakantie, inclusief Koningsdag  

Maandag 24 april 2023 

Vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartvakantie  

Donderdag 18 mei 2023  

Vrijdag 19 mei 2023  

2e Pinksterdag  

Maandag 29 mei 2023

  

Vrije dag / studiedag team  

Woensdag 14 juni 2023 

  

Zomervakantie  

Maandag 24 juli 2023  

Vrijdag 1 september 2023 

 

 

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede samenwerking in het team."

"Vernieuwingen worden weloverwogen en stapsgewijs ingevoerd."