Onze schooltijden

maandag 08.30-14.00 uur    
dinsdag 08.30-14.00 uur    
woensdag 08.30-14.00 uur    
donderdag 08.30-14.00 uur    
vrijdag 08.30-14.00 uur    

Continurooster
In het najaar van 2020 is een enquête gehouden onder de ouders van de kinderen van onze school. De ouders konden kiezen voor een continurooster of het bestaande rooster met tussen de middag opvang (TMO). 

Het opkomstpercentage was hoog met 89%. Door 68% van de ouders is gekozen voor het continurooster, 31% heeft gekozen voor een rooster met TMO en 1% heeft geen voorkeur aangegeven. Met de MR en het team en de huidige TMO coördinator is de uitslag gedeeld. De intentie was om vanaf volgend schooljaar (augustus 2021) over te gaan op een continurooster. 

Na overleg met ons team en de MR hebben we echter besloten om, gezien de huidige omstandigheden en de toekomstige onzekerheden, direct tot een continurooster over te gaan vanaf 8 februari. De allerbelangrijkste reden hiervoor is dat we door het invoeren van het continurooster het aantal bewegingen door leerlingen en ouders per dag naar school en huis sterk naar beneden brengen.  

Vakanties en studiedagen  

Hieronder ziet u het vakantie- en vrije dagen rooster voor 2021-2022  

  

Van  

Tot en met  

Zomervakantie  

Maandag 12 juli 2021 

Vrijdag 20 augustus 2021 

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 15 oktober 2021  

  

Herfstvakantie   

Maandag 18 oktober 2021  

Vrijdag 22 oktober 2021 

Vrije dag / studiedag team  

Maandag 15 november 2021 

  

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 24 december 2021 

  

Kerstvakantie  

Maandag 27 december 2021  

Vrijdag 7 januari 2022  

Vrije dag / studiedag team  

Vrijdag 18 februari 2022 

  

Voorjaarsvakantie  

Maandag 21 februari 2022 

Vrijdag 25 februari 2022  

Vrije dag / studiedag team  

Maandag 28 februari 2022   

 

Goede vrijdag  

Vrijdag 15 april 2022 

  

2e Paasdag   

Maandag 18 april 2022 

  

Meivakantie, inclusief Koningsdag  

Maandag 25 april 2022 

Vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaartvakantie  

Donderdag 26 mei 2022  

Vrijdag 27 mei 2022  

2e Pinksterdag  

Maandag 6 juni 2022 

  

Vrije dag / studiedag team  

Woensdag 15 juni 2022 

  

Zomervakantie  

Maandag 18 juli 2022  

Vrijdag 26 augustus 2022 

 

 

Ouders aan het woord

"Bij ons op school leren de kinderen van elkaar via projecten."

"Die zijn vaak gericht op de toekomst van mijn kind."