Onze schooltijden

maandag 08.30-14.00 uur    
dinsdag 08.30-14.00 uur    
woensdag 08.30-14.00 uur    
donderdag 08.30-14.00 uur    
vrijdag 08.30-14.00 uur    

Continurooster
In het najaar van 2020 is een enquête gehouden onder de ouders van de kinderen van onze school. De ouders konden kiezen voor een continurooster of het bestaande rooster met tussen de middag opvang (TMO). 

Het opkomstpercentage was hoog met 89%. Door 68% van de ouders is gekozen voor het continurooster, 31% heeft gekozen voor een rooster met TMO en 1% heeft geen voorkeur aangegeven. Met de MR en het team en de huidige TMO coördinator is de uitslag gedeeld. De intentie was om vanaf volgend schooljaar (augustus 2021) over te gaan op een continurooster. 

Na overleg met ons team en de MR hebben we echter besloten om, gezien de huidige omstandigheden en de toekomstige onzekerheden, direct tot een continurooster over te gaan vanaf 8 februari. De allerbelangrijkste reden hiervoor is dat we door het invoeren van het continurooster het aantal bewegingen door leerlingen en ouders per dag naar school en huis sterk naar beneden brengen.  


Vakanties 2020-2021
 
  Van Tot en met
Zomervakantie Vrijdag 6 juli 2020 Vrijdag 14 augustus 2020
Herfstvakantie Maandag 12 oktober 2020 Vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 Vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 Vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag Vrijdag 2 april 2021  
2e Paasdag Maandag 5 april 2021  
Meivakantie, inclusief Koningsdag Maandag 26 april 2021 Vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartvakantie Donderdag 13 mei 2021 Vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021  
Zomervakantie Maandag 12 juli 2021 Vrijdag 20 augustus 2021

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school voel ik me veilig."

"Ze luisteren altijd goed naar ons."