Onze visie

Onze missie en motto is Boeiend onderwijs en een topsfeer
De visie van het bestuur èn de school zit besloten in de kernwaarden vertrouwen, verbinden en meesterschap. Voor Weidevogels betekent dat het volgende:  

Vertrouwen is de basis om tot ontwikkeling te komen!
Vertrouwen staat voor het geven van vertrouwen aan elkaar. Of dit nu naar leerlingen, naar ouders, naar collega's, naar directie of externen is. Het vertrouwen om je mening te mogen geven, om mee te mogen denken, om anders te mogen denken. Het vertrouwen dat je hulp mag vragen en hulp krijgt. Het vertrouwen dat je gezien en gehoord wordt. Het vertrouwen dat je met elkaar oplossingen zoekt en in gesprek blijft.    

Verbinden is de kracht van het onderwijs op Weidevogels!
Wij zoeken in alles met elkaar de verbinding. Dit doen wij onder andere door De Vreedzame School, een lesmethode waarmee wij kinderen leren hoe met elkaar om te gaan en hoe om te gaan met conflicten. Wat ze leren in de lessen, passen ze toe in en buiten school. We spreken met elkaar dezelfde taal en daardoor zijn we in staat om met elkaar te verbinden, ook in lastige situaties. Ook tijdens onze projecten, vieringen en andere activiteiten zoeken wij met elkaar steeds weer de verbinding.   

Boeiend onderwijs stimuleert meesterschap
Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om hun meesterschap te ontwikkelen!
Wij zijn volop in ontwikkeling om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij door de basisvakken lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling gestructureerd en gedifferentieerd aan te bieden. Deze vakken vormen de grondlegger voor het verdere leren. Wij streven ernaar om het huidige niveau te behouden of nog verder te verbeteren. Naast de basisvakken werken wij aan Boeiend Onderwijs via toekomstgerichte vaardigheden. Dit zijn: samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken, communicatie en karaktervorming. Met het team werken wij gezamenlijk aan de voorbereiding van de projecten van Boeiend Onderwijs. Eerst in teamverband en daarna in bouwverband. Wekelijks presenteren leerkrachten aan elkaar over Boeiend Onderwijs, muziek, ICT-onderwijs en andere zaken. Naast de projecten worden ook de lijnen van de andere vakken gezamenlijk doorgesproken tijdens de (bouw)overleggen.

Wilt u meer weten over onze school? Lees dan onze schoolgids en het bijbehorende jaarlijkse deel.

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."