Peuter- en kinderopvang

In gebouw Brede School De Weide, waarin obs Weidevogels gehuisvest is, bevindt zich ook het kinderdagverblijf De Vlindertuin en peuteropvang 't Lieveheersbeestje van Kinderopvang PurmerendZij werken volgens het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma Uk Puk. Om de ontwikkeling te stimuleren, worden thema's behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo wordt uw kind goed voorbereid op de basisschool.

Makkelijk doorstromen naar groep 1
Als uw kind doorstroomt van het kinderdagverblijf of de peuteropvang naar Weidevogels, vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek kan de juiste aansluiting op de onderwijsbehoefte van het kind sneller tot stand komen. Zo is de overstap naar de basisschool voor u en uw kind vanzelfsprekend.

Lees meer over peuteropvang Lieveheersbeestje of kdv De Vlindertuin.

Ouders aan het woord

"Bij ons op school is er veel aandacht voor sociale veiligheid."

"De sfeer is prettig en iedereen is zichtbaar en benaderbaar."