Vreedzame School

11-09-2020
De vreedzame school zorgt voor een klas waar kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Ze leren openstaan voor verschillen tussen mensen. Ze leveren een bijdrage en zijn mede verantwoordelijk voor de sfeer in de klas. Ze leren en ervaren dat ze er toe doen!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn we aan de slag gegaan met de vorming van een positieve groep. De kinderen hebben afspraken en regels gemaakt voor in de groep. Deze afspraken hangen zichtbaar in de groep. Ook hebben zij taakjes bedacht voor het netjes houden van hun leeromgeving. Deze taakjes voeren zij zelf uit en rouleren regelmatig. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een gezellige en opgeruimde klas.
Komende weken leren wij hoe we omgaan met conflicten. Conflicten horen bij het leven en daarom leren wij hoe we ervoor kunnen zorgen dat een conflict niet uitloopt op een ruzie.
Bij een een conflict is er vaak sprake van een botsing van belangen. We leren kinderen hoe zij hier mee om kunnen gaan. Als zij inzien dat er verschillende belangen zijn in een conflict kunnen zij vaak zelf of met een beetje hulp het conflict oplossen.
In groep 7/8  kunnen de kinderen zich binnenkort opgeven voor de mediatorentraining. Mediatoren zijn bemiddelaars bij conflicten. De kinderen die zich opgeven voor de training leren hoe zij onpartijdig een conflict van een ander oplossen. Als zij de training goed hebben doorlopen krijgen zij een diploma. Zij gaan dan ook om toerbeurt, tijdens het buitenspelen van groep 3 t/m 8, surveilleren op het plein. Zij helpen conflicten oplossen die ontstaan zijn tijdens het spelen. Mochten de mediatoren het conflict niet kunnen oplossen dan schakelen zij de leerkracht in.
 

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school voel ik me veilig."

"Ze luisteren altijd goed naar ons."