Verbinden

We zoeken in alles met elkaar de verbinding!
De directie en interne begeleiders staan vaak 's ochtends in de hal en de leerkrachten staan dagelijks duidelijk zichtbaar bij het klaslokaal om de leerlingen en ouders te begroeten. Dit is een onderdeel van De Vreedzame School, een lesmethode waarmee wij kinderen leren hoe met elkaar om te gaan en hoe om te gaan met conflicten. Wat ze leren in de lessen, passen ze toe in en buiten school. We spreken met elkaar dezelfde taal en daardoor zijn we in staat om met elkaar te verbinden, ook in lastige situaties. Ook tijdens onze projecten, vieringen en andere activiteiten zoeken wij met elkaar steeds weer de verbinding. 

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede communicatie".

"Kinderen, ouders en leerkrachten worden gezien en gehoord."