Meesterschap

Boeiend onderwijs stimuleert meesterschap

Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om hun meesterschap te ontwikkelen!
Wij creëren toekomstmakers en zijn volop in ontwikkeling om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij door de basisvakken lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling gestructureerd en gedifferentieerd aan te bieden. Deze vakken vormen de basis voor het verdere leren. Naast de basisvakken werken wij aan Boeiend Onderwijs via toekomstgerichte vaardigheden. Dit zijn; samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken, communicatie en karaktervorming. Met het team werken wij gezamenlijk aan de voorbereiding van de projecten van Boeiend Onderwijs. Eerst in teamverband en daarna in bouwverband. Wekelijks presenteren leerkrachten aan elkaar over Boeiend Onderwijs, muziek, ICT-onderwijs en andere zaken. Naast de projecten worden ook de lijnen van de andere vakken gezamenlijk doorgesproken tijdens de (bouw)overleggen. Verbinden is ook hier het uitgangspunt.

Ouders aan het woord

"Bij ons op school is er veel aandacht voor sociale veiligheid."

"De sfeer is prettig en iedereen is zichtbaar en benaderbaar."